Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 394/2016 Z. z.

Číslo materiálu:49742/2023
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister životného prostredia SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 14.12.2023, 13:08