Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu

Číslo materiálu:36745/2023
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 25.09.2023, 11:00