Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:33320/2022
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 02.09.2022, 09:29