62. rokovanie LRV SR

20.09.2022, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 28036/2022
  Predkladá: ministerka spravodlivosti SR
 2. Č.m.: 33320/2022
  Predkladá: ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
 3. Č.m.: 25778/2022
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 4. Č.m.: 35122/2022
  Predkladá: minister obrany
 5. Č.m.: 34690/2022
  Predkladá: minister vnútra
 6. Č.m.: 35249/2022
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 7. Č.m.: 35500/2022
  Predkladá: minister životného prostredia
 8. Č.m.: 35213/2022
  Predkladá: minister zdravotníctva
 9. Č.m.: 34892/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
 10. Č.m.: 34891/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
aktualizované 25.01.2023, 13:02