21. rokovanie HSR SR

22.08.2022, 13:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 18595/2022-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 2. Č.m.: 23304/2021-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 3. Č.m.: 22281/2022-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 4. Č.m.: KM-OPVA-2022/003233
  Predkladá: minister vnútra SR
 5. Č.m.: KM-OPVA-2022/003694
  Predkladá: minister vnútra SR
 6. Č.m.: MF/005491/2022-74
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR

 7. Č.m.: MF/005951/2022-721
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 8. Č.m.: MF/005516/2022-731
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 9. Č.m.: 08548/2022/SCDPK/81125-M
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR
 10. Č.m.: S17034-2022-OL
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 11. Č.m.: S16548-2022-OL
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 12. Č.m.: S13586-2022-OL
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 13. Č.m.: S18994-2022-OL
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 14. Č.m.: 11583/2022/110
  Predkladá: ministerka spravodlivosti SR
 15. Č.m.: 2022/17878-A1810
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 16. Č.m.: 40400/2022-2062-83693
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
 17. Č.m.: .
  Predkladá: .
aktualizované 21.09.2022, 11:06