Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel

Číslo materiálu:08548/2022/SCDPK/81125-M
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy a výstavby SR
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 12.08.2022, 11:54