10. rokovanie HSR SR

27.09.2021, 13:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 24242/2021-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
 2. Č.m.: 24207/2021-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
 3. Č.m.: 24468/2021-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
 4. Č.m.: 10255/2021-080
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 5. Č.m.: 10214/2021-710
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 6. Č.m.: 9051/2021-410
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 7. Č.m.: KM-OPVA-2021/003848-001
  Predkladá: minister vnútra
 8. Č.m.: 23852/2021/110
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 9. Č.m.: 9
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 10. Č.m.: S19579-2021-OL
  Predkladá: minister zdravotníctva
 11. Č.m.: S18596-2021-OL
  Predkladá: minister zdravotníctva
 12. Č.m.: 12
  Predkladá: minister životného prostredia
 13. Č.m.: 013117/2021/oDI
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
 14. Č.m.: 013118/2021/oDI
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
 15. Č.m.: 15
  Predkladá: MPSVR SR
aktualizované 19.10.2021, 10:21