Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:23852/2021/110
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka spravodlivosti
Podnet:Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2021 - 2024
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 20.09.2021, 13:45