Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:S18596-2021-OL
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zdravotníctva
Podnet:Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024, PLÚV 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 20.09.2021, 13:45