Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2013 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:KM-OPVA-2021/003848-001
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister vnútra
Podnet:Plán legislatívnych úloh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 20.09.2021, 13:44