Rôzne

Číslo materiálu:15
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:MPSVR SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 20.09.2021, 14:25