Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2020

Číslo materiálu:10255/2021-080
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 20.09.2021, 13:02