Vyhodnotenie implementácie a aktualizácia Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030

Číslo materiálu:013117/2021/oDI
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 20.09.2021, 13:06