2. rokovanie HSR SR

25.06.2012, 09:00
nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: MF/14548/2012-73
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR a minister spravodlivosti SR
 2. Č.m.: MF/15874/2012-73
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR a minister spravodlivosti SR
 3. Č.m.: MF/15954/2012-71
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 4. Č.m.: MF/014424/2012-632
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 5. Č.m.: MF/014541/2012-632
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 6. Č.m.: 2012
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 7. Č.m.: 869/2012-1000
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 8. Č.m.: 2012-6643/22509:14-922
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 9. Č.m.: 2012-5811/15859:1-923
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 10. Č.m.: 2012-5657/15244:1-34
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 11. Č.m.: 12700/2012-II/1
  Predkladá: minister práce, socliálnych vecí a rodiny SR
 12. Č.m.: 12310/2012-II/1
  Predkladá: minister práce sociálnych vecí a rodiny SR
 13. Č.m.: 12900/2012-II/1
  Predkladá: minister práce sociálnych vecí a rodiny SR
 14. Č.m.: 12899/2012-II/1
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 15. Č.m.: 11084/2012-II/1
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 16. Č.m.: MF/016364/2012-73
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 17. Č.m.: 06538/2012/SVBP
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
aktualizované 27.06.2012, 08:39