Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2011

Číslo materiálu:12310/2012-II/1
Rezort:ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.06.2012, 08:40