Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016

Číslo materiálu:MF/15874/2012-73
Rezort:ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií SR a minister spravodlivosti SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 18.06.2012, 12:20