Návrh Zákona z .... 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonov a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov

Číslo materiálu:2012-5657/15244:1-34
Rezort:ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 18.06.2012, 13:01