Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:MF/14548/2012-73
Rezort:ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií SR a minister spravodlivosti SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 18.06.2012, 12:20