Návrh súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2011

Číslo materiálu:11084/2012-II/1
Rezort:ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 19.06.2012, 07:58