Rozvojový program priorít verejných prác na roky 2013 až 2015

Číslo materiálu:06538/2012/SVBP
Rezort:ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 21.06.2012, 09:13