Správa o stave ochrany práce a činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2011

Číslo materiálu:12899/2012-II/1
Rezort:ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.06.2012, 09:24