Návrh zákona o obecnej polícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:11721/2023
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister vnútra SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 24.03.2023, 10:48