81. rokovanie LRV SR

04.04.2023, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 11488/2023
  Predkladá: minister vnútra SR
 2. Č.m.: 11721/2023
  Predkladá: minister vnútra SR
 3. Č.m.: 11775/2023
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 4. Č.m.: 11504/2023
  Predkladá: minister spravodlivosti
 5. Č.m.: 12459/2023
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 6. Č.m.: 12457/2023
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 7. Č.m.: 12456/2023
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 8. Č.m.: 12597/2023
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
 9. Č.m.: 11786/2023
  Predkladá: predseda Štatistického úradu SR
aktualizované 30.03.2023, 11:24