Návrh legislatívneho zámeru návrhu zákona o Klimatickom fonde pre pôdu

Číslo materiálu:45392/2022
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 18.11.2022, 10:49