Návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností

Číslo materiálu:19643/2019
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka kultúry
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 08.08.2019, 14:07