30. rokovanie HSR SR

15.04.2019, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 5540-P/2019
  Predkladá: predseda ÚVO
 2. Č.m.: 10001-0029/2019
  Predkladá: predseda ŠÚ SR
 3. Č.m.: 5690/2019/SBPMR/23407-M
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 4. Č.m.: 31001/2019/110
  Predkladá: minister spravodlivosti
 5. Č.m.: 44444/2018/130
  Predkladá: minister spravodlivosti
 6. Č.m.: 03086/2019/120
  Predkladá: minister spravodlivosti
 7. Č.m.: 1289/2019/oLVPA - 03
  Predkladá: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
 8. Č.m.: 2081/2019/oLVPA-23
  Predkladá: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
 9. Č.m.: 003347/2019/OINTMS-0003
  Predkladá: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
 10. Č.m.: MF/015728/2018-724
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 11. Č.m.: MF/011084/2019-264
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 12. Č.m.: 2019/9068:1-A1230
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 13. Č.m.: stiahnutý z rokovania
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 14. Č.m.: 4084/2019-9.1
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 15. Č.m.: 7931/2018-9.1
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 16. Č.m.: 8377/2019-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 17. Č.m.: 8152/2019-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 18. Č.m.: 10545/2019-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 19. Č.m.: stiahnutý z rokovania
  Predkladá: ministerka vnútra
 20. Č.m.: 5490/2019-410
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 21. Č.m.: 34447/2019/110
  Predkladá: minister spravodlivosti
aktualizované 30.04.2019, 11:00