Národný program reforiem Slovenskej republiky 2019

Číslo materiálu:MF/011084/2019-264
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 05.04.2019, 11:36