Návrh štátnych programov výskumu a vývoja pre roky 2019-2023 s výhľadom do roku 2028

Číslo materiálu:2019/9068:1-A1230
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 05.04.2019, 11:43