Návrh legislatívneho zámeru zákona o komore verejného obstarávania

Číslo materiálu:5540-P/2019
Rezort:Úrad pre verejné obstarávanie
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda ÚVO
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 05.04.2019, 10:40