Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:stiahnutý z rokovania
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka vnútra
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Stanovisko:
aktualizované 09.04.2019, 10:25