Návrh Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030

Číslo materiálu:003347/2019/OINTMS-0003
Rezort:Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 05.04.2019, 11:25