Návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:34447/2019/110
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 10.04.2019, 11:11