25. rokovanie HSR SR

24.09.2018, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: S09566-2018-OL
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 2. Č.m.: S10207-2018-OL
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 3. Č.m.: MF/006537/2018-77
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 4. Č.m.: MF/007705/2018-731
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 5. Č.m.: MF/10508/2018-77
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 6. Č.m.: MF/10840/2018-732
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 7. Č.m.: MF/011830/2018-75
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 8. Č.m.: MF/007160/2018-622
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 9. Č.m.: 23929/2018/SCDPK/64539-M
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 10. Č.m.: stiahnutý
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 11. Č.m.: 20754/2018-2062-47374
  Predkladá: minister hospodárstva
 12. Č.m.: 21140/2018-3410-46564
  Predkladá: minister hospodárstva
 13. Č.m.: 18094/2018-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 14. Č.m.: 7970/2018-3.1
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 15. Č.m.: 2621/2018-oLG-2
  Predkladá: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
 16. Č.m.: 18768/2018–M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
aktualizované 25.09.2018, 10:44