Návrh zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:MF/007160/2018-622
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 20.09.2018, 16:37