Návrh zákona o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia (nové znenie)

Číslo materiálu:MF/006537/2018-77
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 14.09.2018, 08:22