Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:stiahnutý
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Stanovisko:
aktualizované 17.09.2018, 14:03