Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy – aktualizácia

Číslo materiálu:7970/2018-3.1
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister životného prostredia
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 14.09.2018, 10:18