Návrh zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:MF/011830/2018-75
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 14.09.2018, 13:03