Návrh zákona o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:2621/2018-oLG-2
Rezort:Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 18.09.2018, 10:01