Návrh Akčný plán inteligentného priemyslu SR

Číslo materiálu:21140/2018-3410-46564
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 14.09.2018, 09:02