Návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:12485/2021-M_OPVA
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.02.2021, 19:57