3.. rokovanie HSR SR

22.02.2021, 14:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 12485/2021-M_OPVA
    Predkladá: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  2. Č.m.: 2021/8145:1-D1230
    Predkladá: Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
  3. Č.m.: .
    Predkladá: .
aktualizované 08.03.2021, 12:02