Návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:12459/2023
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 29.03.2023, 15:26