Návrh zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:43/2024
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister financií SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 09.01.2024, 13:39