Návrh zmeny Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Číslo materiálu:4056/2023/SPO
Rezort:Úrad vlády SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 20.04.2023, 13:12