Návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:2014-17750/53489:1-10E0
Rezort:ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 23.12.2014, 06:44