Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:19795/2021
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zdravotníctva SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 17.09.2021, 12:01