Návrh zákona o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:19231/2022
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 16.05.2022, 16:12