55. rokovanie LRV SR

25.05.2022, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 18952/2022
  Predkladá: minister vnútra
 2. Č.m.: 19253/2022
  Predkladá: minister životného prostredia
 3. Č.m.: 19231/2022
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 4. Č.m.: 19791/2022
  Predkladá: vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
 5. Č.m.: 20096/2022
  Predkladá: vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
aktualizované 25.01.2023, 13:06