24. rokovanie HSR SR

20.08.2018, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 855/19577/2018/OVS
  Predkladá: zástupca vedúceho Úradu vlády SR
 2. Č.m.: 10290-P/2018
  Predkladá: predseda Úradu pre verejné obstarávanie
 3. Č.m.: 2501/2018/oLG-10
  Predkladá: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
 4. Č.m.: KM-OPVA-2018/002971
  Predkladá: ministerka vnútra
 5. Č.m.: 365/2018-100
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 6. Č.m.: 2205/2018-310
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 7. Č.m.: 43494/2018/110
  Predkladá: minister spravodlivosti
 8. Č.m.: 34705/2018/120
  Predkladá: minister spravodlivosti
 9. Č.m.: 7760/2018-9.1
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 10. Č.m.: 120/2018-9.
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 11. Č.m.: 9143/2018- 9.1
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 12. Č.m.: stiahnutý
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 13. Č.m.: 16491/2018-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 14. Č.m.: 16251/2018-2062-41733
  Predkladá: minister hospodárstva
 15. Č.m.: 23037/2016-1000-40988
  Predkladá: minister hospodárstva
 16. Č.m.: 16568/2018-2062-41671
  Predkladá: minister hospodárstva
aktualizované 23.08.2018, 11:43